Alle behandelingen vinden plaats volgens afspraak.
Op alle behandelingen zijn de Anbos voorwaarden van toepassing.
Indien u een afspraak niet kunt nakomen verzoeken wij u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Belt u minder dan 24 uur tevoren af dan moeten wij u 50% van de prijs in rekening brengen.

Alle prijzen zijn geldig vanaf 1 januari 2018. Prijswijzigingen voorbehouden.

PRIVACY REGLEMENT

In het kader van uw opdracht voor door u gewenste (periodieke) behandelingen bewaren wij uw (bijzondere) persoonsgegevens in digitale en fysieke bestanden.
De gegevens zijn noodzakelijk voor een verantwoorde uitvoering van uw opdracht.
Als u bijzondere persoonsgegevens aan ons kenbaar maakt, geeft u tevens toestemming tot het bewaren van die gegevens.

Uw persoongegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens die u via onze website verstrekt worden alleen gebruikt om naar u toe te kunnen reageren. Die gegevens worden daarna vernietigd.
Bij on-line aankopen via onze website bij Cosmetic Gallery worden de door u daarbij verstrekte gegevens niet door ons vastgelegd. In dat geval geldt het privacy reglement van Cosmetic Gallery.

Uw persoonsgegevens worden bewaard totdat u kenbaar maakt geen vervolgafspraken meer te zullen maken.
Bewaring daarna vindt plaats teneinde te kunnen voldoen aan onze verantwoordingsplicht ten aanzien van de wijze van uitvoering van uw opdracht.
Als u de gevraagde gegevens niet wilt verstrekken of niet wilt dat bewaring daarvan plaatsvindt zullen wij de door u gewenste behandeling niet kunnen uitvoeren.

U hebt recht op inzage in de over u vastgelegde gegevens.

Als u een klacht heeft over dit privacy reglement of het gebruik van de door ons verzamelde gegevens dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Pesoonsgegevens.